Tìm hiểu lễ hội đặc biệt ở Thái Lan

Tìm hiểu lễ hội đặc biệt ở Thái Lan

Những lễ hội truyền thống thú vị này được tổ chức thường xuyên vào tháng 5-lúc bắt đầu mùa cày cấy ở Sanam Luang – nơi có cánh đồng lúa rộng lớn nhất. Lễ hội diễn ra nhằm đánh dấu thời điểm bắt đầu vụ lúa mới, đồng thời dự đoán về sản lượng lúa […]